İsmimiz

Türkçe olmayan birçok marka ismi, bir kısaltma şeklinde algılanır; bazen kurucuların isimlerinin baş harfleri, bazen bir kelime grubunun kısaltması… Siu ismi, kısa ve Türkçe için anlamsız olunca, ilk kez karşılaşanlar bakımından önce kısaltma sorgusundan geçirilir, öyle olmadığı anlaşılınca da birçok şeye benzetilir: See you, CEO, SEO, Siyulardan mısınız? Ehuehuehu
Oysa tüm bunlardan öte ve derin bir anlamı vardır Siu’nun: Siu, Hitit Mitolojisi’nde, ışığın ve sesin tanrısı olarak adlandırılan ve Yunan Mitolojisi’ndeki Zeus’un da atası sayılan Sius’un isminin yazılı metinlerde geçen kullanımlarından birisidir. Video içeriklere ve video teknolojilerinin en temelinde yer alan audio-visual yani görsel ve işitsel öğelere vurgu yapan bu özel isim, Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinin zenginliğini de taşımaktadır.

İsmimiz, şirket unvanı olarak resmi evraklarda Siu Digital Prodüksiyon ve Teknoloji A.Ş. şeklinde, kurumsal içeriklerde ise Siu Digital şeklinde kullanılmakla birlikte, iç iletişimde ve kaynaklarımızı anlattığımız samimi metinlerde, Siu’da çalışmak ya da Siu’lu olmak şeklinde yalnızca “Siu” olarak kullanılabilir ve tüm eklerinden kesme işaretiyle ayrılır.

Siu Digital